NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Pregledi koji cuvaju vasu plodnost

Pregledi koji cuvaju vasu plodnost

Bilo da razmišljate o potomstvu ili ste to odavno prebrinuli, briga o reproduktivnom zdravlju je uvek važna. Pitali smo stru?njake, ginekologa Mirjanu Avramovski iz doma zdravlja ‘Dr Simo Miloševi?’ i urologa dr Dušana Spasi?a iz Klinike za urologiju KBC Dr Dragiša Mišovi?, šta treba poduzeti da biste uvek bili zdravi.

Muškarci

Rizicne grupe

Kod muškaraca u drugoj i tre?oj deceniji života naj?eš?i problem su seksualno prenosive bolesti i upalni procesi na testisima, semenim kanalima i uretri kao posledica rizi?nog seksualnog ponašanja. Povrede genitalne regije se obi?no javljaju pri bavljenju sportskim aktivnostima. Stariji muškarci se naj?eš?e javljaju sa tegobama u vidu poreme?aja mokrenja zbog benignog ili malignog uve?anja prostate. Karcinom prostate je oboljenje koje ima visoku u?estalost me?u svim malignim oboljenjima i zato ne treba zanemariti po?etne simptome uve?anja prostate.

Erektilna disfunkcija, osim povezanosti sa oboljenjima polnih organa, vrlo ?esto je udružena i sa hroni?nim oboljenjima kao što su dijabetes melitus, hipertenzija, povišeni lipidi u krvi, arterioskleroza. Rešenje problema ED je mogu?e primenom terapije koju odre?uje jedino lekar - bilo da je u pitanju ordiniranje lekova tzv. PDE5 inhibitora (levitra, cialis, vijagra,) ili neka druga terapijska opcija.

Šta ugrožava organe

Patološkim stanjima su naj?eš?e zahva?eni testisi, uretra i prostata. Tu se podrazumevaju naj?eš?e zapaljenja, ali i povrede i tumori pomenutih organa. Koliko puta godišnje treba i?i na preglede i koje? Preporuka SZO je da svaki muškarac posle 40. godine života obavi jednom godišnje ili u toku dve godine urološki pregled sa osnovnim laboratorijskim analizama, markerom PSA i ultrazvu?nim pregledom urogenitalnog trakta. Za muškarce koji se ve? le?e zbog nekog urogenitalnog oboljenja pregled može biti i ?eš?i.

Samopregled

Prilikom tuširanja muškarac može vizuelno i dodirom da obavi samopregled penisa i mošnica sa testisima. Ukoliko primeti sumnjive promene, oseti smetnje pri mokrenju i seksualnom odnosu, uo?i krv u urinu ili semenoj te?nosti, potrebno je da potraži savet lekara.

Žene

O?uvanje reproduktivnog zdravlja žene podrazumeva zaštitu od neželjene trudno?e i polno prenosivih bolesti. U zaštitu spadaju kondom, kombinovana pilula, dijafragma, kontraceptivni flaster, intrauterni sistem, ali i urgentna kontracepcija.

Savremena kontracepcija, pre svega pilula i hormonska spirala, jednostavni su i efikasni metodi zaštite žena od neželjene trudno?e i pružaju slobodu izbora tako što su prilago?eni potrebama svake žene i najpouzdaniji su metod planiranja porodice. S druge strane, kondom jedini štiti od polno prenosivih bolesti.

Rizi?ne grupe

Naj?eš?e su to adolescenti, ali i osobe koje ?esto menjaju partnere uzrasta od 18 do 27 godina. Može se re?i da je ugrožena svaka osoba koja ima nezašti?ene odnose jer je za bilo koju polno prenosivu infekciju ili neželjenu trudno?u dovoljan jedan nezašti?eni odnos.

Šta ugrožava organe

Takozvane neme infekcije: hlamidija, mikoplazma i ureaplazma naj?eš?e su bez simptoma, ali imaju posledice jer promenama na jajovodima mogu da uzrokuju sterilitet. Tako?e, postoji i rizik od infekcija koje nisu opasne samo po reproduktivno zdravlje ve? i po život, kao što su sifilis, HIV, hepatitis B i C, infekcije onkogenim HPV virusom.

Pregled ne boli

 

Ako je prethodni ginekološki pregled bio u redu, dovoljan je jedan pregled godišnje koji podrazumeva kolposkopiju s PAPA testom, palpatorni ginekološki pregled, ginekološki UZ i palpatorni pregled dojki. Pregledi su isti za sve starosne grupe u reproduktivnom periodu i nisu bolni.

Samopregled

Preporu?uje se samopregled dojki dva puta mese?no. Ako je potrebno, ginekolog ?e shodno palpatornom nalazu uputiti na neke dalje preglede.

Izvor: Blic

 
Podeli na Facebook-u

objavljen: 2014-12-02

pregleda: