NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Najvece pretnje za brak

Najvece pretnje za brak

Statistike pokazuju da je sve ?eš?i slu?aj da mladi posle vrlo kratke veze ulaze u brak i isto toliko brzo se razvode.

Naravno, postoje i parovi koji posle dugog braka shvate da imaju problem i da ne znaju kako da ga reše. Nekad je razvod zaista najbolje rešenje, a nekad je ipak potrebno da se koncentrišete na sve što vas mu?i i poslušate savete stru?njaka za spasavanje braka.

Nedostatak bliskosti

Partneri veoma ?esto kao razlog za razvod navode udaljavanje u me?usobnom odnosu. Obi?no se u brak ulazi sa puno ljubavi, ali ukoliko se tokom vremena ne ulaže u njega i ne razgovara o tome kako da se unapredi, veza po?ne da stagnira, a partneri se udaljavaju. Komunikacija je i ovde veoma važna jer se bliskost ostvaruje upravo na taj na?in.

Žene naj?eš?e prve primete udaljavanje. Obi?no se to doga?a posle ro?enja deteta. Žena se posveti bebi, a muškarac se ose?a zapostavljenim. On se tada više angažuje u poslu ili vanporodi?nim aktivnostima, a žena sve više ose?a njegovo odsustvo.

SAVET: važno je da razgovarate sa partnerom ?im primetite prve znake udaljavanja. Preporu?uje se da se otac ravnopravno uklju?i u brigu o detetu i da tako razvija odnos sa njim od samog po?etka. Treba zajedno da kupate bebu, da je hranite i idete u šetnju. Zajedni?ka aktivnost ?e vas povezati. Bi?ete rastere?eniji, a umor vas ne?e savladati baš svake ve?eri. Mo?i ?ete da se posvetite jedno drugom, da angažujete povremeno nekoga da vam pri?uva bebu dok ste zajedno u pozorištu, na koncertu ili sa prijateljima.

Ne tolerišite nasilje

Razli?iti oblici nasilja su razlozi za prekid braka, a naj?eš?e je re? o alkoholizmu. Obi?no pro?e od 10 do 15 godina pre nego što se žene odlu?e na razvod. Na po?etku ne prepoznaju nasilje. To su: uvrede, pretnje, ucene i fizi?ko maltretiranje.

Partner je posle toga moli da mu oprosti, navodi da se to ne?e više ponoviti, a žena veruje da ?e on to prevazi?i. Me?utim, nasilje se ponavlja, zbog ?ega se žena vremenom sve više izoluje od okoline - porodice i prijatelja. Nije retkost da postane i ekonomski zavisna, pa je samim tim sve više usredsre?ena na partnera. Gubi samopouzdanje i zato se teško odlu?uje na razvod, a problem je svakim danom sve ve?i.

SAVET: žena na samom po?etku treba da prepozna nasilje jer omalovažavanje, vre?anje ili šamar nisu slu?ajni. Odmah bi trebalo da zatraži pomo? institucija kao što su Savetovalište za brak i porodicu, Centar za socijalni rad ako ima dete ili Autonomni ženski centar.

Loša komunikacija

Komunikacija je pokazatelj problema u partnerskom odnosu. Parovi ?esto nisu spremni da razgovaraju o razli?itim o?ekivanjima u braku. Sva?aju se zbog trivijalnosti, a to je naj?eš?e paravan za važne stvari o kojima se ?uti. Da li su se nadali ravnopravnim odnosima ili da ?e jedno od njih da bude dominantno? Šta je to što uopšte o?ekuju jedno od drugog? O tome se teško otvoreno pri?a, a to je suština odnosa.

SAVET: komunikacija se usavršava i u?i. Postoji na?in kako se saopštava partneru da sa ne?im imamo problem. Evo na šta treba da obratite pažnju: tokom razgovora bi trebalo i da ?ujemo šta nam partner govori, a ne samo da se naizmeni?no napadamo. Treba da znate da se sva?ate.

Važno je da ne vre?amo, odnosno da ne ponižavamo partnera. Na primer, umesto re?enice: „Ti si len?uga“, trebalo bi da kažete: „Ne dopada mi se da samo ja sre?ujem i sklanjam tvoje stvari.“ Budite otvoreni i razgovarajte bez straha o onome što vam se ne dopada u odnosu.

Nije dobro da se vra?ate tokom rasprave u prošlost i prise?ate se starih sukoba. Razmišljajte o sadašnjosti. Izbegavajte dvosmislene poruke. Jasno recite ono što mislite. Ne zaboravite na poštovanje, bitno je uvažavanje osobe sa kojom živimo.

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2013-08-06

pregleda: