NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Cetiri problema koje kontraceptivna pilula moze da resi

Pre 50 godina jedna pilula zauvek je promenila svet -oralna kontracepcija je ženama omogućila slobodu izbora o potomstvu, pravo na edukaciju i karijeru i time značajno doprinela ravnopravnosti polova. Osim što sprečavaju da dođe do neželjene trudnoće, kontraceptivne pilule imaju i još neka, dodatna korisna dejstva. Saznajte koje probleme može da reši.

Cetiri problema koje kontraceptivna pilula moze da resi

Osim što sprecavaju da dodje do neželjene trudnoce, kontraceptivne pilule imaju i još neka, dodatna korisna dejstva.

Pre 50 godina jedna pilula zauvek je promenila svet -oralna kontracepcija je ženama omogu?ila slobodu izbora o potomstvu, pravo na edukaciju i karijeru i time zna?ajno doprinela ravnopravnosti polova. Osim što spre?avaju da do?e do neželjene trudno?e, kontraceptivne pilule imaju i još neka, dodatna korisna dejstva. Saznajte koje probleme može da reši.

NEREGULARNI CIKLUSI

Prvih nekoliko godina menstruacija kod zdravih osoba može biti iregularna, kao posledica još ne postignute ravnoteže hormona. Tako?e, iregularnost menstrualnih ciklusa može biti organskog ili funkcionalnog uzroka. Naime, mehanizam regulacije ciklusa je veoma osetljiv na svaki ja?i emotivni, psihi?ki, fizi?ki stres, kao i promene telesne težine, poreme?aje ishrane, preteranu fizi?ku aktivnost.

Tako da ovi, naizgled banalni uzroci, mogu dovesti do izostanka menstruacije, a to možemo tvrditi tek kada smo pregledom isklju?ili neki drugi organski uzrok.

Samo nakon ginekološkog pregleda i odre?enih analiza može se odrediti uzrok kašnjenja menstruacije. Svakako treba da posetite ginekologa kako bi se ustanovio razlog iregularnosti ciklusa. Ukoliko ginekolog isklju?i postojanje organskog uzroka, možemo re?i da je sve ovo funkcionalnog porekla. Upravo su neredovni i bolni ciklusi funkcionalnog porekla jedna od indikacija za koriš?enje oralne kontracepcije, ?ak i kod osoba kojima nije potrebna kontracepcija. Pilula vas uvodi u hormonsku ravnotežu i reguliše menstrualni ciklus pa menstruacije dolaze na vreme, oskudnije su, kra?e traju i manje su bolne.

Ukoliko ste zdrava osoba sa zdravim navikama pilulu možete koristiti u kontinuitetu dugi niz godina i do 10 godina ili do željene trudno?e uz redovne ginekološke kontrole. Pilula ne uti?e na plodnost, budu?u trudno?u i plod. Preventivno deluje na benigne promene dojke, karcinom jajnika i sluznice materice. Kada budete stupili u odnose bi?e vam pouzdana kontracepcija, a dok ne ustanovite da je partner polno zdrav koristite i kondom pored pilule, a nakon toga možete nastaviti samo sa pilulom.

AKNE

U pozadini nastanka akni nalazi se više me?usobno povezanih procesa: poja?ano lu?enje lojnih žlezda, zapušenje izvodnih kanala lojnih žlezda, naseljavanje bakterija i zapaljenjska reakcija.

Ono što stimuliše lojne žlezde na poja?ano lu?enje su androgeni tj. muški polni hormoni. Treba znati da androgeni postoje u malim koli?inama i u organizmu devojaka i žena. Kod nekih žena koli?ina androgena može biti pove?ana ili lojne žlezde mogu biti poja?ano osetljive na normalne koli?ine androgena.

Blaži slu?ajevi ispoljavaju se masnom kožom i kosom i mitiserima, teži i prisustvom akni razli?itog stepena.

 

U cilju terapije savetuje se upotreba pilula sa takozvanim antiandrogenim dejstvom. Budite strpljivi jer efekti možda ne?e biti vidljivi odmah, ve? za par meseci.

Prethodno posetite ginekologa (ili dermatologa) koji ?e u razgovoru sa vama isklju?iti eventualne kontraindikacije i da?e vam osnovne informacije o metodi i koriš?enju. U toj poseti nije obavezno uraditi ginekološki pregled ali su redovni pregledi svakako bitni ne samo za one koji koriste pilulu ve? za sve devojke i žene zarad o?uvanje reproduktivnog zdravlja.

HIRZUTIZAM - POJA?ANA MALJAVOST?

Pre saveta o bilo kom obliku terapije, predlaže se ginekološki ili endokrinološki pregled gde ?e se objektivno proceniti da li zaista jeste ili niste poja?ano maljavi. Naime, postoji objektivna merna skala poja?ane maljavosti. Sagledavaju se kriti?ni regioni: nausnica, brada, zulufi, predeo izme?u grudi i oko bradavica, srednja linija ispod pupka, donji deo le?a, bikini zona, noge i ruke u celini. Uo?ene malje se boduju od 0-2 u zavisnosti od karakteristika (debljina, grubost, boja) i tek ako je zbirni rezultat ve?i od osam centimetara smatra?emo nešto poja?anom maljavoš?u. U nekim situacijama ?e biti potrebne i dopunske hormonske analize. Tek nakon svih analiza, lekar ?e vam preporu?iti oralni kontraceptiv koji bi mogao da reši vaš problem.

DISMENOREJA

Za utvr?ivanje uzroka intenzivnog bola tokom menstruacije neophodan je ginekološki pregled . Naime, ovulatorni ciklusi su uglavnom bolni prvog ili drugog dana menstruacije i to smatramo normalnom osobinom. Me?utim, ako su bolovi jakog intenziteta, pra?eni i vegetativnim tegobama (muka, povra?anje, dijareja) sa radnom nesposobnoš?u tih dana, mora se tome tražiti uzrok. U najve?em broju slu?ajeva, uzrok "bolesno" bolnim ciklusima bude endometrioza. Upravo zato je potreban pregled da bi se utvrdilo da li postoji objektivan tj. opipljiv ili vidljiv uzrok bolnoj menstruaciju jer ako ne postoji smatra?emo je normalnom karakteristikom ciklusa. Jedno od potencijalnih rešenja bolnog ciklusa može biti i upotreba kontraceptivne pilule jer ona blokira ovulaciju pa shodno tome i deluje na bolnost ciklusa.

Izvor: Blic Zena

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2014-12-02

pregleda:

ključne reči: kontracepcija pilule zastita trudnoca dismenoreja akne neredovni ciklus