NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Smanjite rizik od povreda u najmladjem uzrastu

Smanjite rizik od povreda u najmladjem uzrastu

Povrede dece obi?no se kvalifikuju kao nesre?ni slu?ajevi, ali uz maksimalan oprez roditelja, one mogu da se izbegnu, kaže An?elka Kotevi?, viša medicinska sestra.

Šiljati predmeti, rasklimatan nameštaj, neobezbe?ena stepeništa, vru?i lonci, grejalice, ali i prometne ulice predstavljaju potencijalnu opasnost po bezbednost dece. Povrede su ?este i obi?no se kvalifikuju kao nesre?ni slu?ajevi iako ve?ina njih može da se izbegne uz maksimalan oprez roditelja. Od njih se s pravom o?ekuje da stvore bezbedno okruženje za svoje mališane i da ih nau?e kako da se ?uvaju. An?elka Kotevi?, viša medicinska sestra i šefica telefonskog savetovališta „Halo beba“, kaže da prema uzrastu deteta treba odrediti šta sve može da mu ugrozi bezbednost i kako umanjiti rizik.

NE ZNAJU ŠTA ZNA?I NE

– Roditelji treba sebi da se zapitaju do koje visine sežu de?ji prsti?i, koji su mu potencijalno opasni predmeti dostupni, šta sve može da uradi danas, a nije moglo ju?e i da u skladu s tim preduzmu odgovaraju?e mere zaštite. Deca izme?u šest i osam meseci ne razumeju zna?enje re?i „ne“. ?ak i kada im 10 puta kažemo da nešto ne diraju, ona se za?as stvore na zabranjenom mestu i posežu za zabranjenim predmetom. U tom uzrastu memorija deteta nije dovoljno razvijena da bi se setilo ranijih upozorenja. Dvogodišnja deca su tako?e izložena riziku jer njihove fizi?ke veštine prevazilaze njihovu sposobnost da predvide mogu?i ishod – kaže ona i navodi nekoliko situacija kada je opasnost od povreda ve?a nego ina?e:

PET NAJ?EŠ?IH POVREDA – saobra?ajne – davljenja – opekotine – padovi – trovanje

* kada je dete gladno, žedno, umorno, pospano ili bolesno * kad su roditelji u gužvi, zauzeti nekim poslom ili drugim ?lanom porodice, kao i kad se raspravljaju, pa ne motre na mališana * u novom, nepoznatom prostoru * kad roditelji precene sposobnost deteta i misle da može samo da vodi ra?una o sebi * kada o detetu brine nepoznata osoba, brat ili sestra koji su premladi za takvu odgovornost

BEBE SAME, NIKADA

Naša sagovornica ukazuje na to da roditelji deci od prvih meseci treba uvek i na isti na?in da ponavljaju pravila koja garantuju bezbednost. – Pravila treba da se ponavljaju svaki put kada dete pokuša da ih prekrši. Tako ?e nau?iti da rizi?no ponašanje nikada ne?e biti prihva?eno – objašnjava ona. Me?utim, od beba ne treba o?ekivati da ta pravila razumeju, ve? je na roditeljima da njihovo okruženje u?ine maksimalno bezbednim, a to zna?i da: * ne ostavljate bebu nikada samu, ni u ku?i, ni u kolima, a naro?ito ne u blizini vode * razmak izme?u rešetaka kreveca ne sme biti veliki kako beba ne bi mogla da zaglavi glavu, nogu ili ruku, a izme?u madraca i stranica kreveti?a ne sme da bude praznog prostora. * plasti?ne kese držite van domašaja bebe, ona može da se uguši ako proguta komadi? kese ili njime pokrije nos ili usta * sklanjajte sve sitne i oštre predmete ¬– spajalice, dugmad, lekove, nov?i?e ili bombone beba može da proguta, a oštrim, poput makaza, olovaka, noževa i žileta ozbiljno da se povredi. * sklanjajte i šibice, upalja?e, upaljene cigarete, sve?e i druge sli?ne predmete koji mogu da izazovu vatru * na najviše police podignite sredstva za ?iš?enje, otrov za miševe i insekte, alkohol, kozmeti?ke preparate, trake od zavesa, telefonske kablove i kablove od fena... * bebe ne ostavljajte blizu grejalica jer mogu da opeku prste o njih, a poznato je da su grejalice me?u ?eš?im izaziva?ima požara; ukoliko baš morate da koristite grejalicu potrudite se da u njenoj blizini ne ostavljate papirne maramice, novine ili druge zapaljive stvari * ne držite bebu u naru?ju dok jedete nešto vru?e jer možete da je ope?ete; kada kuvate, vodite ra?una da se beba ne muva oko vas, a drške lonaca i šerpi za svaki slu?aj okrenite prema sredini šporeta * postavite gelendere na terase i stepeništa * ormari?i u kupatilu i kuhinji treba uvek da budu zaklju?ani kako beba ne bi mogla da ih otvori * beba može da se udavi i u veoma plitkoj vodi, zato je ne treba ostavljati blizu kade s vodom, kofe za ?iš?enje, otvorene klozetske šolje.

Izvor: Halo Beba
Podeli na Facebook-u

objavljen: 2013-08-07

pregleda: