NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Uvodi se softverski program za upis dece u vrtice

Uvodi se softverski program za upis dece u vrtice

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu ce od maja, kada se objavljuje godišnji konkurs za upis dece u vrti?e, po?eti sa koriš?enjem posebnog softverskog programa. Ovaj program omogu?i?e precizne informacije o broju podnetih zahteva i upisane dece u predškolske ustanove.

Prema re?ima gradske sekretarke za de?ju zaštitu Ljiljane Jov?i?, druga faza koriš?enja ovog programa podrazumeva i izradu svojevrsnih “socijalnih karti” za svu decu u vrti?ima, koja ?e sadržati podatke o detetu, a i preko njih ?e se pratiti i analizirati socijalne prilike u porodici deteta i praviti razvojni planovi.

- Do sada se niko nije sistemati?no bavio socijalnom kartom deteta i njegove porodice i ovo je zajedni?ka inicijativa našeg sekretarijata i socijalnih radnika predšolskih ustanova grada Beograda - rekla je Jov?i?, dodaju?i da ?e zaposleni u vrti?ima pro?i obuku na tom programu.

U izradu tog programa, osim Sekretarijata za de?ju zaštitu i predškolskih ustanova, uklju?en je i Gradski zavod za informatiku i statistiku.

- Zavod ?e u prvoj fazi omogu?iti beogradskim predškolskim ustanovama koriš?enje programa za upis dece na majskom konkursu, što ?e pomo?i upisnim komisijama da brže obrade zahteve i lakše naprave rang-liste - istakao je Dragan Medi?, pomo?nik direktora Zavoda. U 16 predškolskih ustanova u Beogradu, trenutno se nalazi oko 59.000 mališana, a grad regresira boravak svakog od njih od 35 do 89 odsto, a tokom prošle godine u vrti?ima je besplatno boravilo 248 socijalno ugrožene dece. Izvor: Beograd.rs

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2013-08-08

pregleda: