NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Pusenje u trudnoci

Pusenje u trudnoci

Kako pušenje u trudnoci utice na bebu?

Dim cigarete sadrži preko 4000 hemikalija, sadrže cijanid, olovo i ?ak 60 sastojaka koji izazivaju rak. Kada pušite u trudno?i, toksini iz duvana dospevaju u krvotok, koji je bebin jedini izvor kiseonika i hranljivih materija.

Manjak kiseonika koji beba dobija može da ima veliki uticaj na bebin rast i razvoj. Pušenje tokom trudno?e udvostru?uje šansu da se beba rodi pre vremena ili sa manjom telesnom težinom.

Prevremeno ro?ena beba naj?eš?e je teška izme?u 1600 i 1900 grama, a neke bebe imaju znatno manju težinu. Koža joj je providna, mogu da se vide arterije i vene, a polne karakteristke obi?no nisu u potpunosti razvijene. Naj?eš?e nedeljama, a neke bebe i mesecima ostaju u bolnici u inkubatoru.

Šta da uradim da moja loša navika ne uti?e na bebu?

Što pre ostavite ružnu naviku to bolje za bebu. Idealno bi bilo da se sa pušenjem prestane pre za?e?a. Lakše ?ete zatrudneti. Ne?ete se boriti sa ostavljanjem cigareta tokom trudno?e kada bi trebalo da razmišljate o raznim drugim stvarima, kao što su zdrava ishrana, vežbanje, i pripreme za poro?aj.

Ali ukoliko još uvek pušite, a saznate da ste trudni, odmah po?nite da razmišljate i ukoliko možete odmah i prekinite sa pušenjem. Ukoliko prestanete da pušite do 14 nedelje trudno?e, vrlo je verovatno da ?ete roditi zdravo dete.

Pušenje par cigareta na dan je sigurnije nego pušenje cele pakle cigareta, ali nije ni velika razlika u štetnosti. Telo puša?a je posebno osetljivo na prvu dozu nikotina koju dnevno unesemo, samim tim jedna ili dve cigarete ?e znatno skupiti krvne sudove.

Pušenje može da izazove da beba prestane da raste i da se razvija, me?utim kada prestanete da pušite beba ?e po?eti da dobija dovoljnu koli?inu kiseonika da može normalno da se razvija. Ve? na slede?em ultrazvuku bi mogao da se vide pomak u veli?ini bebe.

Iako ste svesni da je pušenje štetno, naj?eš?e je teško da se odreknete te navike.

Ostavljanje pušenja može da izazove razli?ite emotivne reakcije, ukoliko imate problem sa ostavljanjem cigareta konsultujte se sa vašim lekarom za savet kako da ostavite pušenje, ili posetite neko savetovalište, potražite podršku od vašeg partnera jer veoma je bitno da vas partner podrži u vašoj odluci.

Koje je pravo rešenje da ostavim pušenje?

  • Momentalno ostavljanje pušenja

Kako funkcioniše: Jednostavno bacite sve cigarete i ne zapalite više nijednu.

Sigurnost: Nema dokaza da stres ostavljanja cigareta može da naškodi bebi. Možete ose?ati slabu vrtoglavicu prvih par nedelja, ali to ne?e štetiti ni vama ni bebi.

Ukoliko ste aktivni puša? i naglo prestanete sa pušenjem mogu se pojaviti simptomi kao što su razdražljivost, depresija, anksioznost, teško?e sa koncentracijom i uznemirenost, tako?e se u prvih par nedelja javlja ogromna želja za cigaretom.

  • Postepeno prestajanje sa pušenjem

Kako funkcioniše: Postepeno smanjujete broj cigareta koje popušite dok totalno ne prestanete da pušite.

Sigurnost: Ovaj metod je potpuno siguran – ukoliko prestanete dovoljno brzo. Ukoliko prestanete da pušite pre 14 nedelje trudno?e, pušenje ne?e naškoditi vašoj bebu. Ali, ukoliko i dalje nastavite da pušite, pa i ukoliko je to jedna do dve cigarete na dan, može do?i do prestanka rasta bebe i do mnogih drugih komplikacija.

Na koji na?in se uspešno ostavlja pušenje?

Planirajte unapred

Ostavljanje cigareta nije nimalo lako. Morate unapred isplanirati sve vaše postupke za sve izazove koji mogu da se dese. Najuspešnija ostavljanja su bila planiranjem datuma prestajanja sa pušenjem i objavljivanja prijateljima, rodbini, kolegama. Jednom kada uspostavite vreme kada ?ete prestati, po?injete da razmišljate o tome kako ostaviti. Razmišljaje o tome koja metoda bi bila najbezbolnija za vas, ali i najsigurnija da ostavite pušenje.

Koji god na?in da odaberete morate da razmišljate od želji za pušenjem. Ta želja traje par minuta. Prona?ite na?in da skrenete misli u trenutku kada imate želju da zapalite cigaretu.

Tražite podršku od vaših najbližih i ljudi oko vas

Ostavljanje cigareta je mnogo lakše kada imate podršku. Potražite savet od prijatelja, ukoliko znate nekoga ko je bivši puša? pitajte ga za savet kako je ostavio pušenje, ukoliko vaš suprug, rodbina, prijatelji puše u istoj prostoriji zamolite ih da ne puše pred vama. To važi ne samo za vreme odvikavanja, nego i za vreme trudno?e, a pogotovo kada rodite bebu.

Pri?ajte sa vašim lekarom

Bez obzira za koju metodu se opredelite trebalo bi da popri?ate sa lekarom da biste lakše ostavili pušenje. Konsultujte se oko toga da li smete da koristite neke druge metode kao što su flasteri, tablete, sprej, žvake. Nikako ne koristite nikakva pomo?na sredstva bez konsultacije sa lekarom!

Stalno podse?ajte sebe da ostavljate pušenje

Ukoliko se ne ose?ate dovoljno motivisano da ostavite pušenje, imate problema sa odupiranjem prve želje da zapalite cigaretu. Puša?i moraju da imaju dobar razlog za ostavljanje pušenja. ?itajte što više knjiga koje se bave trudno?om, edukujte se ?itaju?i razna iskustva majki koje su bile u istoj situaciji. Ne odustajte!!!

Imate plan, imate motivaciju, partner, rodbina, prijatelji vam pružaju podršku. Sada je sve na vama. Ukoliko izdržite da ne zapalite cigaretu dve nedelje, želja za nikotinom ?e vremenom polako da nestane.

Ukoliko padnete u iskušenje ceo proces se ponavlja i ponovo ?ete prolaziti kroz isti proces odvikavanja. Ukoliko ponovo zapalite nemojte odustajati od ponovnog pokušaja da ostavite pušenje. Ukoliko ste odlu?ili da ostavite cigarete, a ipak ste zapalili jednu cigaru, to još ne zna?i da ste izgubili bitku, nastavite dalje i ne odustajte.

Veliki broj puša?a ostavlja pušenje po par puta dok definitivno ne ostavi. Pokušajte da ne pušite nedelju dana i samim tim znajte da vaša beba nije bila izložena toksinima, oseti?ete razliku ukoliko ponovo zapalite cigaretu.

Ukoliko vam ništa drugo ne pomaže…

Ukoliko vam vaše zdravlje i zdravlje deteta nije dovojna motivacija, možda ?ete se predomisliti ako izra?unate šta sve možete da kupite za svoju bebu za te pare koje bi tokom trudno?e potrošili na cigarete.

Prose?na žena puši paklicu cigareta na dan. Za devet meseci se ispuši oko 270 paklica cigara. Za te pare koje bi dali za cigarete mogu?e je kupiti skoro celu bebi opremu, doduše najjeftiniju varijantu: kerevetac, dušek, posteljinu, kolica, nosiljku, ?ebe, komodu i kadicu.

A ukoliko je i tata puša? i odlu?i se da da najbolju mogu?u podršku svojoj ženi, sigurno ?ete mo?i od ušte?enog novca da kupite celu bebi opremu sa odelcima, pelenama, kremicama itd. I to kvalitetniju izradu. Vašoj bebi ipak ?e biti najlepši poklon dom bez nikotinskog dima.

Da li su “light” cigarete sigurnije u trudno?i?

Time što light cigarete imaju manje katrana i nikotina ne zna?i da su manje štetne, one su isto štetne kao i cigarete sa ve?om koli?inom nikotina. Kada osoba puši slabije cigarete ona automatski prilago?ava tehniku pušenja.

Mahinalno povla?e ve?u koli?inu dima i ?eš?e uvla?e dim, kao i pritiskanjem filtera poja?ava ja?inu dima, i time dobija potpuniji dozu karbon monoksida, katrana, i sve ostale otrove koje štete zdravlju i uti?u na trudno?u.

Time što prelazite na slabije cigarete niste rešili problem štetnosti. Jedini na?in da sa?uvate zdravlje vas i vaše bebe je da prestanete da pušite, i to što pre to bolje.

Koliko stvarno treba vremena da bi se odvikli od navike pušenja?

Neki puša?i konstantno prestaju i ponovo po?inju da puše, i to prerasta u dugoro?an proces ostavljanja pušenja. Ali trudnice puša?i imaju ve?u motivaciju da prestanu da puše – odnosno motivaciju da prekinu krug pokušavanja.

Potrebno je da pro?e dosta vremena da bi se stvarno odvikli od navike pušenja. Onog momenta kada vaše telo oseti nedostatak nikotina – uglavnom posle tri dana – ose?aj polako nestaje.

Ose?a?ete se nervozno, umorno i neraspoloženo oko dve do tri nedelje nakon ostavljanja pušenja. Ukoliko ste bili veoma aktivni puša? taj period odvikavanja ne?e duže trajati, ali ?e biti intrenzivniji ose?aj.

Mesecima posle ostavljanja pušenja vaše telo prihvata život bez nikotina, ali vaše misli i dalje mogu biti usmerene na želju za cigaretom.

Zavisnost od cigareta je toliko velika da jedan broj žena kada se beba rodi odmah nastavlja sa pušenjem. ?ak i posle dužeg vremena bez cigareta neke osobe i dalje sebe smatraju za puša?a. Tako da ?ete znati da ste definitivno ostaviliu pušenje kada sebe budete smatrali za nepuša?a.

Što pre preuzmete kontrolu nad željom da zapalite i motivacijom da ostavite pušenje to ?ete brže i prestati.

Koliko dodatnih kilograma ?u dobiti kada prestanem da pušim?

Generalno pravilo da puša?i mogu da o?ekuju da ?e dobiti oko 5 kg kada prestanu da puše. Delom zato što u momentima kada bi zapalili cigaretu kompenzuju je sa kalori?nom hranom, a delom zato što nikotim ubrzava metabolizam. Me?utim ne postoje ta?ni podaci o tome koliko ostavljanje pušenja uti?e na dobijanje na težini. Neki se ugoje više, neki ne dobiju ni kilogram.

Ukoliko dobijete previše kilograma obratite se vašem lekaru. Možda morate više da vežbate i da se kre?ete bar deset minuta dnevno, da idete u dužu šetnju.

Grickalice sa puno kalorija nisu rešenje za zamenu kada imate potrebu za cigaretom, pokušajte sa ih zamenite sa celerom, šargarepom ili nekim svežim povr?em ili vo?em. Popijte ?ašu vode kada ose?ate potrebu za duvanom – pomaže.

Trudna sam. Šta da uradim da i moj partner prestane da puši?

Pasivno pušenje šteti i trudnici i bebi. Udisanje velike koli?ine dima pasivno, može da bude opasnije nego aktivno pušenje, iz razloga što kada pasivno udišete dim on ne prolazi kroz filter.

Ukoliko žena želi da prestane da puši, a njen partner puši i oseti se na duvan, to može negativno da uti?e na odluku o ostavljanju pušenja.

Nekada je teže da partner ostavi pušenje nego vi sami. Veoma je bitno da znate da li vaš partner stvarno želi da ostavi pušenje. Slobodno ga pitajte: “Da li stvarno želiš da prestaneš, i da li si spreman?”.

Ukoliko partner nije spreman da ostavi pušenje nemojte ga forsirati, ali mu postavite par uslova. Prvo je potrebno da mu objasnite kako je pasivno pušenje štetno za vas i vašu bebu i zamolite ga da puši napolju ili u drugoj prostoriji. Posle nekog vremena pušenja napolju vrlo je mogu?e da ?e promeniti svoju odluku.

Tako?e, veoma je bitno da svima koji vam do?u u posetu isto tako naglasite da je bitno da ne puše u prostoriji, a ukoliko idete kod nekog u posetu ko je puša? objasnite mu da ste trudni i zamolite ga da ne pali cigaretu u vašem prisustvu. Isto tako uradite i na poslu ili drugim mestima gde provodite vreme.

Ukoliko vaš partner odlu?i da prestane da puši, pružite mu potpunu podršku. Podržite ga u tome da postavi datum za ostavljanje. Osmislite plan kako ?ete zameniti želju za cigaretom, koje ?ete metode koristiti za ostavljanje.

Ukoliko ne mogu da prestanem da pušim u trudno?i, da li postoji na?in da manje šteti bebi?

Ukoliko ste trudni i puša? postoji samo jedan na?in da zaštitite vašu bebu – pušite manje. Iako jedna ili dve cigarete dnevno mogu da izazovu rizik od prevremenog poro?aja, ili neke druge komplikacije, ali par cigareta dnevno su svakako manje štetne nego cela pakla cigareta.

Ukoliko ste ve? odlu?ili da prestanete nemojte da ostanete na dve cigarete dnevno, pokušajte da potpuno prestanete. Da bi zaista zaštitili vašu bebu trebalo bi da broj cigareta svedete na nulu. Nije važno koliko puta ste pokušavali da ostavite cigarete ranije, važno je da i dalje pokušavate.

Ukoliko nastavite da pušite tokom trudno?e, obavezno to recite vašem lekaru, da bi mogao da se fokusira na razvoj i rast bebe. Doktor tako?e može da vam pomogne da potpuno ostavite cigarete.

Napomena: Istraživanja su pokazala da žene koje puše tokom trudno?e imaju nedostatak nekoliko hranljivih materija – tu spadaju beta karoten, vitamin B6, vitamin B12 i vitamin C.

Šta ako ponovo po?nem da pušim posle poro?aja?

Ukoliko ste tokom trudno?e izdržali i niste pušili, te tako ?uvali zdravlje vašeg deteteta, nemojte se vratiti staroj lošoj navici. Opasnost po zdravlje deteta nije prošla sa poro?ajem.

Treba da znate da pušenje, pa ?ak i pasivno, uti?e na smanjenje kvaliteta maj?inog mleka, tako ?e vaša beba dobijati manje hranjivih materija nego što bi trebalo. A pošto bi vaša beba trebalo prvih šest meseci da se hrani isklju?ivo vašim mlekom, to zaista nije zanemarljiva ?injenica.

Ukoliko nije mogu?e da se odreknete ovog poroka, nikako nemojte pušiti u prostoriji gde vam je beba.

Pasivno pušenje kod malog deteta može da pove?a rizik od sindroma iznenadne smrti odoj?eta, oboljenja disajnih puteva (prehlada, grip, bronhitis, astma) kao i infekcije uva za vreme prve godine života. Isto tako pove?ava rizik od ošte?enja funkcije plu?a i smanjenje plu?nog kapaciteta. Deca puša?a su ?eš?e bolesna i njihove bolesti traju duže.

Najgore je što deca puša?a naj?eš?e i sami postanu puša?i. Zato prekid pušenja ne samo da štiti vaše zdravlje i zdravlje vaše bebe, nego ?e smanjiti šansu da vaše dete kasnije postane puša?.

Izvor: Astma.rs

?

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2014-12-02

pregleda: