NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Diskriminacija porodilja preduzetnica

Diskriminacija porodilja preduzetnica

BEOGRAD - Udruženje "Roditelj" upozorilo je danas sve nadležne institucije na diskriminaciju preduzetnica u odnosu na ostale porodilje po pitanju pla?anja doprinosa za socijalno osiguranje i pozvalo ih da preduzmu sve potrebne mere kako se više ne bi kršila prava zaposlenih trudnica i majki.

"Slobodnim tuma?enjem zakonskih odredbi od strane Poreske uprave i Ministarstva rada i socijalne politike od preduzetnica se zahteva dodatno pla?anje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i za period porodiljskog i odsustva radi nege deteta, iako, po Zakonu o finansijskoj podršci porodicama sa decom, one imaju pravo na naknadu tih doprinosa", navodi se u saopštenju.

Udruženje "Roditelj" zahteva od svih institucija koje su uklju?ene u proces tuma?enja i primene propisa koje se odnose na porodilje da što pre preduzmu odgovaraju?e mere kako bi Poreska uprava prekinula izdavanje rešenja o zaduženju obra?unatom na ovaj na?in i tako zaustavila o?iglednu diskriminaciju preduzetnica.

Pored toga, poslednjih meseci Udruženju se svakodnevno javljaju trudnice i porodilje kojima poslodavci ne upla?uju naknadu zarade tokom trudni?kog bolovanja, porodiljskog i odsustva za negu deteta.

Iako su po Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom, poslodavci obavezni da naknade porodiljama, refundirane od države, ispla?uju istovremeno kada i zarade ostalim zaposlenima, u praksi je sve ?eš?i slu?aj da se porodilje diskriminišu i da po nekoliko meseci ?ekaju isplatu te naknade.

Udruženje upozorava da se ovome teško može "stati na put", jer Inspektorat za rad ne proverava "po automatizmu" isplate ovih naknada, ve? reaguje samo po prijavama.

Znatan broj poslodavaca, tako?e, ne dostavlja ažurirane podatke nadležnim službama o ženama koje koriste trudni?ko bolovanje i porodiljsko odsustvo, ?ime se narušavaju njihova zakonska prava.

Udruženje "Roditelj" je predložilo Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu rada i socijalne politike da se problem isplata naknada reši izmenama propisa o zdravstvenom osiguranju i finansijskoj podršci porodicama sa decom, tako što bi se naknade trudnicama i porodiljama ispla?ivala na njihove posebne ra?une, nezavisno od poslodavca, navodi se u saopštenju.

Izvor: Glas Javnosti

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2013-08-07

pregleda: