NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Haloterapija - so kao lek

Haloterapija - so kao lek

Blagotvorna dejstva soli poznata su i koriste se vekovima. Ovom metodom danas se le?i neverovatno duga?ak spisak bolesti tela i duha, a koristi se i u dermatologiji, preventivnoj medicini, ali i u odvikavanju od pušenja.

Termin haloterapija u upotrebi je od sredine 80-ih godina. Ime dolazi od gr?ke re?i halo što zna?i so, pa bi se jednostavno moglo re?i da je haloterapija le?enje solju. Blagotvorna dejstva su poznata vekovima, a potkrepljena su obimnom medicinskom literaturom. Ova terapija je delotvorna ne samo za poboljšanje fizi?kog zdravlja nego i za olakšanje mentalnih tegoba kao što su: prenapetost, umor, iscrpljenost, stres, i kao pomo? pri odvikavanju od pušenja. Širok je spektar bolesti koje le?i haloterapija ili im ublažava tegobe - sedenjem u slanoj sobi u koju se ubacuju najfinije slane mikro?estice le?i se prehlada, ublažavaju sr?ane, vaskularne smetnje, bronhitis, astma, alergije, hipotireoidizam, gastritis, zapaljenje debelog creva, usporena cirkulacija, pospešuje oporavak posle sr?anog udara, hroni?no zapaljenje sinusa, uva, grla... U dermatologiji terapija u slanoj sobi le?i akne, alergije, psorijazu, dermatitis, pomaže u prevenciji gojaznosti i ublažava sve reumatske bolove.

Lekovito delovanje soli bilo je poznato još srednjovekovnim sveštenicima, koji su bolesnike odnosili u slane pe?ine da ih izlože njihovoj specifi?noj mikroklimi. Da bi poja?ali taj efekat, drobili su stalaktite i stvarali slanu prašinu koju su bolesnici udisali. Bio je to po?etak takozvane speleoterapije. U Evropi je terapija solju postala popularna u 19. veku, kada je 1843. poljski lekar Feliks Bošovski bio prvi koji je pretpostavio da vazduh zasi?en ?esticama soli deluje terapeutski, i to veoma jako. On je zapazio da rudari u rudnicima soli ne obolevaju od plu?nih bolesti. Na osnovu tog zapažanja njegov naslednik M. Poljakovski ustanovio je prvo takozvano Spa klini?ko le?ilište za plu?ne bolesnike u Veli?koj u blizini Krakova, koje i danas radi.

Danas je speleoterapija naširoko poznata kao efikasna metoda alternativnog le?enja. Ima nekoliko zemalja koje imaju speleoterapeutske klinike na bazi prirodnih pe?ina pod zemljom kao što su Austrija, Poljska, Rumunija, Jermenija, Kirgistan, Rusija, Zakarpatski region, Ukrajina, Belorusija. Sve te klinike primenjuju u terapiji plu?nih bolesti vazduh pe?ine zasi?en ?esticama kamene soli. Iako je efikasnost speleo-terapije nau?no dokazana, ova metoda ima ograni?enja. Zato se speleoterapija dalje razvijala sve do današnje haloterapije.

Sredinom 1980-ih godina preduzeto je nekoliko pokušaja da se izgrade vešta?ke slane pe?ine, posebno u Rusiji. Jedan od prvih pokušaja bio je oblaganje zidova sobe blokovima soli. Me?utim, studije su pokazale da tako obloženi zidovi ne stvaraju dovoljno lekovitu atmosferu. Glavni terapijski faktor slanih soba je mikroklima sa suvim aerosolom natrijum-hlorida uz odre?enu vlagu i temperaturu. Ovako vešta?ki izgra?ene slane pe?ine nazvane su slane sobe ili slane komore. One su posebno dizajnirane za velnes i spa centre.

Primenom današnje tehnologije suvi aerosol stvara se posebnim halogeneratorom koji ga uduvava u slanu sobu. Tretman respiratornih i kožnih bolesti i alergija u slanoj sobi nazvan je haloterapija ili terapija solju. Danas se primenjuje u svim vrstama zdravstvenih ustanova, spa i velnes centrima, le?ilištima, rehabilitacionim centrima, hotelima, predškolskim ustanovama i privatnim ku?ama. U prostorije koje imitiraju špilje rudnika soli, jer imaju sve zidove sa debelim nanosom ?iste rude soli, dozirano se ubacuju mikro?estice koje „žive" samo 40 sekundi. Jedna terapija od 40 minuta u takvim specijalnim uslovima zameni tri dana na moru.

Interes za koriš?enje slanih soba zna?ajno raste. U poslednjih 20 godina izgra?eno ih je više od 1.000, posebno u Rusiji, Finskoj i srednjoj Evropi, Kanadi, Australiji, Turskoj... Štaviše, u Rusiji su slane sobe u saglasnosti sa zahtevima ruskog ministarstva zdravlja, dok u Estoniji ministarstvo zdravlja pokriva tre?inu troškova tretmana. Nau?ne studije o terapiji solju u slanoj sobi zapo?ele su 2003. u Finskoj. Posebno je haloterapija klini?ki ispitivana i potvr?ena u Rusiji. Rezultati istraživanja objavljeni su na stru?nim kongresima i u medicinskim ?asopisima.

LEKOVITA DEJSTVA Aerosol se sastoji od elementa koji pozitivno uti?u na psihofizi?ko zdravlje:

  • gvož?e - sastavni deo hemoglobina koji prenosi kiseonik iz plu?a u tkiva, spre?ava anemiju i podiže otpornost organizma
  • kalcijum - ja?a otpornost organizma, nužan je za zgrušavanje krvi, održava normalnu visinu krvnog pritiska i smanjuje opasnost od bolesti srca, potreban je za rast i zdravlje kostiju i zuba
  • magnezijum - važan je za pretvaranje hrane u energiju i za stvaranje belan?evina, smanjuje nadraženost
  • bakar - poboljšava metabolizam, pomaže stvaranju hemoglobina u krvi, olakšava apsorpciju gvož?a
  • cink - u?estvuje u brojnim telesnim procesima, kao što su razvoj i rast kostiju
  • litijum - prevencija kod skleroze, bolesti srca i dijabetesa
  • selen - antioksidans, štiti ?elije i tkiva od ošte?enja koja izazivaju slobodni radikali, ja?a delovanje imunološkog sistema, štiti od starenja

Izvor: Press Online

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2013-08-08

pregleda: