NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Vetar dadilja

Bajka Desanke Maksimovic.

Vetar dadilja

<p style="text-align: justify;">

<span style="color: #000000;"><span lang="SV" style="font-family: TimesNewRoman;">Po&#273;e neki siromah vetar da traži službu. Idu&#263;i kroz selo, nudio se seljacima da im &#269;uva decu, ali mu niko, kako vetar nije bio ljudski stvor, ne hte dete poveriti. </span><span lang="IT" style="font-family: TimesNewRoman;">&Scaron;ta &#263;e, kud &#263;e, iako je najvi&scaron;e voleo da se s decom zabavlja, on poku&scaron;a da radi i druge poslove: pogodi se kod nekog gazde tvrdice da mu razvije li&scaron;&#263;e na vo&#263;njaku. Kako je to tek tre&#263;i put u životu radio, ne po&#273;e mu za rukom da sve pupoljke razvije i kad po svr&scaron;enom poslu ode da primi nadnicu, zli gazda podviknu:</span></span><span lang="IT" style="font-family: TimesNewRoman; color: #000000;">&nbsp;</span></p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">Moj dragi prijane,</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">ti ne zna&scaron; zanata!</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">Prstom nisi taknuo</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">mnoge donje grane.</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">Kupi se na vrata!</span></i></span><br />

&nbsp;</p>

<p>

<span style="color: #000000;"><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman;">Kod drugog se seljaka pogodi da mu plevi ba&scaron;tu. &#268;upaju&#263;i korov morao je i&scaron;&#269;upati i poneku pitomu stabljiku. To se, istina, svakom dogodi, ali i ovaj je gazda bio zao, pa kad </span><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman;">vetar zatraži nadnicu, on se razdra:</span></span></p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="IT" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">Moj neve&scaron;ti brale,</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="IT" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">ne razume&scaron; ti se</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="SV" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">oko ba&scaron;tenskoga</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="SV" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">ni posla ni bilja,</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="IT" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">pa budi dadilja,</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="IT" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">&scaron;to ti je i otac</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="IT" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">a i deda bio,</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="IT" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">moj prijane mio!</span></i></span><br />

&nbsp;</p>

<p>

<span style="color: #000000;"><span lang="IT" style="font-family: TimesNewRoman;">Prepao se siromah vetar pa i ne sa&#269;eka kraj seljakove pridike, ve&#263; zaždi niz selo u &scaron;umu </span><span lang="IT" style="font-family: TimesNewRoman;">i uze se tamo nuditi bilju i zverinju za pomo&#263;nika. Kad ugleda hrast na kome stoji jo&scaron; lanjsko suvo li&scaron;&#263;e, rekne:</span></span></p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="IT" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">Da li staro li&scaron;&#263;e</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="IT" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">treba, &#269;ika hraste,</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="IT" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">malo da se strese?</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="IT" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">Zbog njega ti, &#269;iko,</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="IT" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">novi list ne raste,</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="IT" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">ne ukazuje se.</span></i></span></p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<span lang="IT" style="font-family: TimesNewRoman; color: #000000;">Gde ugleda na bukvi staro granje, rekne:</span></p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="IT" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">Kako li bi bilo,</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="IT" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">teto, kad bi granje</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="IT" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">slomljeno i suvo</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="IT" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">malo ti oduvo?</span></i></span><br />

&nbsp;</p>

<p>

<span lang="IT" style="font-family: TimesNewRoman; color: #000000;">Gde ugleda samog ze&#269;i&#263;a, stane da ga lju&scaron;ka pevu&scaron;e&#263;i:</span></p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">Malome bukvaku</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">odneli su baku,</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">odneli su deku &ndash;</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">ne dam svoga zeku.</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">Malome &scaron;ljiviku</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">odneli su &#269;iku</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">u goru daleku &ndash;</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">ne dam svoga zeku.</span></i></span><br />

&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;">

<span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman; color: #000000;">Drve&#263;e je odgovaralo bez volje, neko da &#269;eka starog poznanika, Razvigorca, koji mu svake godine u prole&#263;e pomaže prilikom listanja, neko da voli samo da obavlja svoje poslove, a ze&#269;ije majke su se izgovarale da su sirote i da ne mogu da uzimaju dadilje.<br />

U zlo doba, pri kraju dana, ponudi se on hrastu na obronku jaruge:</span><br />

<span style="color: #000000;"><i><span lang="IT" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">Da li ima&scaron; dece,</span></i></span></p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="IT" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">da ti decu niham,</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="IT" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">da im pevam tiho?</span></i></span><br />

&nbsp;</p>

<p>

<span lang="IT" style="font-family: TimesNewRoman; color: #000000;">Razmisli hrast nekoliko &#269;asaka pa mu re&#269;e:</span></p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="IT" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">Imam tri sin&#269;i&#263;a,</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="IT" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">treba da se gaje:</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">ostali su siroti,</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">bez bake i naje.</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="DE" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">Treba da se lju&scaron;kaju,</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="DE" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">treba u zaranke</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="DE" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">da im peva&scaron; blage</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="DE" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">&scaron;umske uspavanke.</span></i></span><br />

&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="color: #000000;"><span lang="DE" style="font-family: TimesNewRoman;">Hrastovi sin&#269;i&#263;i stado&scaron;e izvirivati na svog budu&#263;eg &#269;uvara i mahati mu umiljato zelenim &scaron;apicama. Vetar se obradova &scaron;to mu prijateljski ma&scaron;u i ostade kod njih. Najzad je bio na&scaron;ao posao koji voli. Skide odmah kabanicu, obesi je o zalomljenu suvu granu pa sede uz pru&#263;e smi&scaron;ljaju&#263;i &#269;ime da ga zabavi. Deca kao svaka deca, pa su i hrasti&#263;i hteli da im vetar, koga nazva&scaron;e Dujom, &scaron;togod pri&#269;a. Poku&scaron;a vetar da izvrda, jer je vi&scaron;e voleo da peva, ali deca hrastova ho&#263;e po&scaron;to-poto pri&#269;u. Duja onda po&#269;e ne&scaron;to &scaron;to je jo&scaron; od svoje bake bio &#269;uo:&nbsp;</span><span lang="DE" style="font-family: TimesNewRoman;">&nbsp;</span></span></p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">Ukraj vode, kraj potoka,</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">hoda roda beloboka,</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">beloboka, rujna kljuna.</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">Pu&#269;e negde pu&scaron;ka puna.</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">Nema vi&scaron;e ukraj vode</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">beloboke na&scaron;e rode.</span></i></span><br />

&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="color: #000000;"><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman;">Duja to pri&#269;a, a pru&#263;e uglas pla&#269;e, žao mu rode. Onda on po&#269;e ne&scaron;to sme&scaron;no, kako se medved ženio pa nije mogao da na&#273;e devojku prema sebi, i hrasti&#263;i se odmah razveseli&scaron;e. &#268;ine&#263;i se da je tobož zanet nekim poslom, otac hrast je sve to slu&scaron;ao da vidi ho&#263;e li Duja dobro obavljati svoju dužnost. &#268;uv&scaron;i kako se hrasti&#263;i slatko smeju i osetiv da su Duju ve&#263; </span><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman;">zavoleli, re&scaron;i da ga zadrži u službi dok god deca ne odrastu.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman; color: #000000;">Tako je Duja pri&#269;ao pru&#263;u sme&scaron;ne pri&#269;e, ujutro mu retkim &#269;e&scaron;ljem ra&scaron;&#269;e&scaron;ljavao kosu da je ne bi &#269;upao, uve&#269;e mu pevao uspavanku da zaspi. Uskoro ga upozna&scaron;e sva &scaron;umska deca i njihovi roditelji. Malo, malo pa &#263;e tek koja bukva doviknuti:</span><br />

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">Dujo, dobri brale,</span></i></span></p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">polju&scaron;kaj mi dete,</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">nemam jadna kad,</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">ov&#269;icama moram</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">izatkati hlad.</span></i></span><br />

&nbsp;</p>

<p>

<span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman; color: #000000;">Duja prisko&#269;i bukvinoj deci pa je uspava uz pesmu kojom je obi&#269;no i hrasti&#263;e uspavljivao:</span></p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">Lju&scaron;ka, lju&scaron;ka, lju&scaron;ka,</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">daleko u gori</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="SV" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">stra&scaron;ni medved nju&scaron;ka:</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="SV" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">ne dam dece ja</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">za prole&#263;na dana</span></i></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">obasjana dva.</span></i></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">&nbsp;</span></i></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="color: #000000;"><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman;">Tek &scaron;to on uspava male bukve, a eto ti zove breza da uspava njenu decu dok ona ne zavr&scaron;i vezeni zastira&#269; za panj na kome su joj deca ru&#269;avala. </span><span lang="IT" style="font-family: TimesNewRoman;">On prisko&#269;i i tamo pevu&scaron;e&#263;i:</span></span></p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="SV" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">Ljulja, ljulja, ljulja,</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="SV" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">daleko u gori</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="SV" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">kurjak se &scaron;ulja:</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">ne dam dece ja</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">za sunce, ni zvezde,</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">ni meseca dva.</span></i></span><br />

&nbsp;</p>

<p>

<span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman; color: #000000;">Tada hrasti&#263;i budu ljubomorni pa udare u pla&#269;, a on brzo ostavi breze pa potr&#269;a njima, jo&scaron; izdaleka ih umiruju&#263;i:</span></p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">Nija, nija, nija,</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">daleko kroz goru</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">prikrada se lija:</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">ne dam dece ja</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">ni za letnja dva</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">lepa ve&#269;era.</span></i></span><br />

&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;">

<span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman; color: #000000;">I da bi pokazao da su mu oni miliji od breza i bukava, odmah na ovu nadoveže druge uspavanke, sve do same no&#263;i. Tada ih umije svežim mirisima, pokrije kraji&#269;kom svoje dolame pa ulju&scaron;ka. A kad bude zora, povi&#269;e ispod hrastovog debla:</span><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman; color: #000000;">&nbsp;</span></p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">Ko ho&#263;e da bude</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="PL" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">najvi&scaron;i u gaju</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="IT" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">prvi mora spaziti</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="IT" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">sunce na ro&#273;aju.</span></i></span></p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="IT" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">Ko ho&#263;e sve leto</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="IT" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">da lista i buja</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="IT" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">mora na stan primiti</span></i></span></p>

<p>

<span style="color: #000000;"><i><span lang="IT" style="font-family: TimesNewRoman,Italic;">drozda i slavuja.</span></i></span><br />

&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;">

<span lang="IT" style="font-family: TimesNewRoman; color: #000000;">Hrasti&#263;i se probude i stanu se peti na prste da prvi vide ra&#273;anje sunca, i tako svakog jutra pomalo porastu. A &scaron;to su vi&scaron;e rasli, sve vi&scaron;e su peva&#269;ica na stan primali. Uskoro su postali snažno hra&scaron;&#263;e zelene, granate krune kome nije trebalo vi&scaron;e pevati uspavanke, ali su Duju iz zahvalnosti &scaron;to ih je odgojio ostavili i dalje kod sebe te se na njihovim rukama u starosti odmarao.</span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span lang="IT" style="font-family: TimesNewRoman; color: #000000;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span lang="IT" style="font-family: TimesNewRoman; color: #000000;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Desanka Maksimovi&#263;</em></span></p>

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2013-07-26

pregleda:

ključne reči: price za decu bajke desanka maksimovic vetar dadilja