NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Orascici - Palcici

Bajka Desanke Maksimovic.

Orascici - Palcici

<p align="left" style="text-align: justify;">

Sedelo je jednom nekoliko pastira pod orahom. Jedni su &#269;istili pasulj da sprave od njega &#269;orbu za ru&#269;ak, drugi su ložili vatru i ude&scaron;avali mesto gde &#263;e postaviti lonac, a dvojica su tresli orahe, skidali sa njih gornju zelenu ko&scaron;uljicu i skupljali ih u torbu. Taj orah nije dotle ra&#273;ao i &#269;obani su u &#269;udu posmatrali kako mu je prvi rod krupan i težak. Kad je ve&#263; torba bila puna, primete oni kako iz nje jedan beo veliki orah isko&#269;i i otkotrlja se &#269;ak do jarka, a za njim ih pobeže jo&scaron; nekoliko.</p>

<p align="left">

&#268;obani se radoznalo okupe oko torbe. Jedan re&#269;e:<br />

&ndash; Sigurno smo prepunili, pa se presipaju.<br />

Drugi se na&scaron;ali:<br />

&ndash; Možda je zemljotres, pa ih izgoni iz torbe.<br />

Tre&#263;i predloži:<br />

&ndash; Zavežite torbu, pa da vidimo &scaron;ta &#263;e biti.<br />

<br />

<br />

Najmla&#273;i pastir poslu&scaron;a druga i zaveza je, ali su se orasi u njoj premetali, tiskali, zveckali, te se pastiri, koji se &#269;esto ni vukova ne pla&scaron;e, upla&scaron;i&scaron;e. Utom su se iz torbe &#269;uli glasovi:<br />

<br />

<br />

<i>Pastiri, pastiri,</i><br />

<i>za&scaron;to vas je strah?<br />

Pustite nas da vam<br />

o&#269;istimo grah.</i></p>

<p align="left" style="text-align: justify;">

Tek sad se de&#269;aci prepadnu pa se poizmaknu dalje, dogovaraju&#263;i se &scaron;ta da &#269;ine sa tim neobi&#269;nim orasima. Ali &scaron;to su se ni vi&scaron;e izmicali, glasovi su postajali sve ja&#269;i:<br />

<br />

<br />

<i>Pastiri, pastiri,</i><br />

<i>odre&scaron;ite torbu.<br />

Mi &#263;emo vam pomo&#263;i<br />

da skuvate &#269;orbu.</i></p>

<p align="left" style="text-align: justify;">

Onda najmla&#273;e pastir&#269;e, koje je zavezalo torbu, re&#269;e hrabre&#263;i ostale:<br />

&ndash; &Scaron;ta ste se prepali! Ja sam je zavezao, ja &#263;u je i odre&scaron;iti. Ne mogu nam ni&scaron;ta, pa neka su u njima i sami &#273;avoli.<br />

Rekav&scaron;i to, odre&scaron;i torbu i prosu orahe na travu. A oni se stanu kotrljati i skakutati, pevaju&#263;i glasno:<br />

<br />

<br />

<i>Pustite nas iz ljuske,</i><br />

<i>iz oklopa kleta,<br />

i nama se po polju<br />

i planini &scaron;eta.</i><br />

<br />

<br />

Kad to &#269;u najmla&#273;e pastir&#269;e, re&#269;e drugovima:<br />

&ndash; Moramo ih pustiti jadnike, pa ko su da su.<br />

<br />

Pomislite kako bi nama bilo da nas neko zatvori u ljusku od oraha.</p>

<p align="left" style="text-align: justify;">

<br />

<br />

<br />

Ostali su samo &#263;utali, bojali su se da iz oraha ne iza&#273;e kakva napast. Ali malo pastir&#269;e, ne pitaju&#263;i ih vi&scaron;e, uze prvi orah koji mu do&#273;e pod ruku i razbi ga kamenom, a iz njega isko&#269;i &#269;ove&#269;uljak mali kao palac, ogrnut zelenom dolamicom, i pope se pastiru na rame. Kad su drugi videli kako se nevina, sme&scaron;na stvorenja kriju u orasima i oni se dadu na posao. Za&#269;as je cela torba oraha bila razbijena i iza&scaron;lo iz nje &#269;itavo kolo ora&scaron;&#269;i&#263;a-pal&#269;i&#263;a. Prvo su se poigrali po travi, ispreskakali se i isprevrtali preko glave, pa se setili i svoga obe&#263;anja. Posedali su brzo oko &scaron;a&#269;ice graha, o&#269;istili je, stavili u lonac da se kuva. Vide&#263;i da se vatra uti&scaron;ala, sto ora&scaron;&#269;i&#263;a-pal&#269;i&#263;a pojuri u &scaron;umu da donese iverja, i vrati se svaki sa po dve iver&#269;ice. Oganj je za&#269;as opet buknuo i po&#269;ela &#269;orba da se kuva. Svr&scaron;iv&scaron;i posao, mali&scaron;ani su nastavili igru, veselo podvriskuju&#263;i. Najzad su kao vrapci poskakali na grane oraha da se malo odmore.</p>

<p align="left" style="text-align: justify;">

Tada ih pastir&#269;e, žele&#263;i da sazna ko ih je zatvorio u ljuske od oraha, upita:<br />

&ndash; Recite mi, ora&scaron;&#269;i&#263;i-pal&#269;i&#263;i, gde ste bili pre nego &scaron;to ste se na&scaron;li u svojim kavezima?</p>

<p align="left">

Mali&scaron;ani se i sad pesmom odazva&scaron;e, jer su jedino tako umeli da govore:<br />

<br />

<br />

<i>Pod zemljom smo lutali</i><br />

<i>ve&#263; vekova pet,<br />

pre nego &scaron;to opet smo<br />

ugledali svet.</i><br />

<br />

<br />

Ali pastir&#269;etu ni ovo nije bilo dovoljno, pa je dalje pitalo:<br />

&ndash; Recite mi, ora&scaron;&#269;i&#263;i-pal&#269;i&#263;i, kako ste utonuli u zemlju?</p>

<p align="left">

Opet je hor mali&scaron;ana sa grane odgovorio:<br />

<br />

<br />

<i>Zemljotres je proguto</i><br />

<i>na&scaron; maleni grad,<br />

na&scaron;a sela i &scaron;ume</i><br />

<i>i na&scaron; cvetni sad.</i></p>

<p align="left">

&ndash; A posle &scaron;ta je bilo? &ndash; nestrpljivo upade pastir&#269;e.</p>

<p align="left">

<i>Kroz stablo smo oraha</i><br />

<i>staze prokopali,<br />

i do ploda doprli<br />

jer smo tako mali.</i></p>

<p align="left" style="text-align: justify;">

Otpevav&scaron;i poslednji stih, ora&scaron;&#269;i&#263;i-pal&#269;i&#263;i poska&#269;u sa grana i urediv&scaron;i se kao vojska, odmar&scaron;iraju veselo u planinu. O svom životu i poreklu nisu hteli vi&scaron;e ni&scaron;ta da kažu, samo su polaze&#263;i rekli pastir&#269;etu da ih uvek, ako bude u nuždi, zove.</p>

<p align="left" style="text-align: justify;">

A ono je tako i &#269;inilo. Kad mu se zagube ovce, vikne samo: &quot;Gde ste, ora&scaron;&#269;i&#263;i-pal&#269;i&#263;i?&quot;</p>

<p align="left" style="text-align: justify;">

A oni dolete sa prutovima i za&#269;as prona&#273;u pogubljeno stado. Kad mu treba da naloži vatru, njih se samo seti, a oni, svaki sa iverkom ispod pazuha, dotr&#269;e i nalože. A kad je mali &#269;obanin ostario i stekao unu&#269;ice, ora&scaron;&#269;i&#263;i-pal&#269;i&#263;i su ih zabavljali: ljuljali ih i pevali im, da ne pla&#269;u.</p>

<p align="left" style="text-align: justify;">

Tako se mali narod odužio pastir&#269;etu &scaron;to se nekad prvo smilovalo na njega i pustilo ga iz ljuske na slobodu.</p>

<p align="left" style="text-align: justify;">

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Desanka Maksimovi&#263;</em></p>

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2013-07-27

pregleda:

ključne reči: price za decu bajke desanka maksimovic orascici - palcici