NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Macak i petao

Narodna prica

Macak i petao

<p>

Imala baba u &scaron;umi ku&#263;u i u ku&#263;i petla i ma&#269;ka. Kad je baba umrla, ostali su u ku&#263;i samo ma&#269;ak i petao. Oni su se lepo slagali i voleli kao bra&#263;a.<br />

Jednoga dana po&#273;e ma&#269;ak u &scaron;umu da traži &scaron;togod za ru&#269;ak. Petlu re&#269;e:<br />

- Ne &scaron;ali se da izlazi&scaron; iz ku&#263;e dok ja ne do&#273;em, jer može do&#263;i lisica, pa &#263;e te odneti.<br />

Petao re&#269;e da ne&#263;e izlaziti, a ma&#269;ak ode u &scaron;umu. &#268;im ma&#269;ak ode, do&#273;e lija pod prozor i stade pevati:<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Petli&#263;u, petli&#263;u,</em><br />

<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; crveni fesi&#263;u,</em><br />

<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zeleni repi&#263;u,</em><br />

<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; donela ti teta</em><br />

<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; p&scaron;enice belice,</em><br />

<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; hodi pojedi!</em><br />

Prevari se petao, izlete kroz prozor, a lija ga zgrabi za vrat, pa pobeže u &scaron;umu.<br />

Stade petao kukati:<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Maco, braco,</em><br />

<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; lija mene davi,</em><br />

<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; hodi me izbavi!</em><br />

Kad ma&#269;ak iz &scaron;ume &#269;u petlovo dozivanje, on potr&#269;a u pravcu odakle je glas dolazio, pa sustiže lisicu i stade je grebati po licu i o&#269;ima. Lisica se upla&scaron;i, ispusti petla i pobeže. A ma&#269;ak odvede petla ku&#263;i.</p>

<p>

Drugog dana po&scaron;ao je ma&#269;ak opet u &scaron;umu da traži &scaron;togod za ru&#269;ak, a petlu re&#269;e:<br />

- Ne &scaron;ali se da izlazi&scaron; iz ku&#263;e dok ja ne do&#273;em, jer može do&#263;i lija da te odnese.<br />

Petao re&#269;e da ne&#263;e izlaziti, a ma&#269;ak ode u &scaron;umu. &#268;im ma&#269;ak ode, do&#273;e lija, stade pod prozor i po&#269;e pevati:<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Petli&#263;u, petli&#263;u,</em><br />

<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; crveni fesi&#263;u,</em><br />

<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zeleni repi&#263;u,</em><br />

<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; donela ti teta</em><br />

<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; p&scaron;enice belice,</em><br />

<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; hodi pojedi!</em><br />

<br />

Prevari se petao, izlete kroz prozor, a lija ga zgrabi za vrat, pa pobeže u &scaron;umu.<br />

Petao opet po&#269;e kukati:<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Maco, braco,</em><br />

<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; lija mene davi,</em><br />

<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; hodi me izbavi!</em><br />

<br />

Kad to &#269;u ma&#269;ak iz &scaron;ume, on opet potr&#269;a u pravcu odakle je glas dolazio, sustiže lisicu i po&#269;e je grebati po licu i o&#269;ima. Lisica se upla&scaron;i, ispusti petla i pobeže. Ma&#269;ak opet dovede petla ku&#263;i.</p>

<p>

Tre&#263;eg dana po&#273;e opet ma&#269;ak u &scaron;umu da traži &scaron;togod za ru&#269;ak, a petlu re&#269;e:<br />

- Ne &scaron;ali se da izlazi&scaron; iz ku&#263;e dok ja ne do&#273;em. Može do&#263;i lisica da te odnese, a ja ne&#263;u &#269;uti, jer &#263;u i&#263;i daleko.<br />

Petao re&#269;e da ne&#263;e izlaziti, a ma&#269;ak ode u &scaron;umu. &#268;im ode ma&#269;ak. do&#273;e lija pod prozor i stade pevati:<br />

<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Petli&#263;u, petli&#263;u,</em><br />

<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; crveni fesi&#263;u,</em><br />

<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zeleni repi&#263;u,</em><br />

<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; donela ti teta</em><br />

<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; p&scaron;enice belice,</em><br />

<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; hodi pojedi!</em><br />

<br />

Ali petao ne htede iza&#263;i. Tad se lija sakri iza ku&#263;e, pa opet zapeva:<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Petli&#263;u, petli&#263;u,</em><br />

<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; crveni fesi&#263;u,</em><br />

<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zeleni repi&#263;u,</em><br />

<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; donela ti teta</em><br />

<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; p&scaron;enice belice,</em><br />

<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; hodi pojedi!</em><br />

<br />

Ne može petao da miruje, nego sve vi&scaron;e naginje glavu kroz prozor da vidi gde to lija peva.<br />

<br />

A lija njega za vrat cap-carap, pa pobeže u &scaron;umu.<br />

<br />

Petao je opet dozivao ma&#269;ka:<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Maco, braco,</em><br />

<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; lija mene davi,</em><br />

<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; hodi me izbavi!</em></p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

Ma&#269;ak ga nije &#269;uo.</p>Podeli na Facebook-u

objavljen: 2013-07-25

pregleda:

ključne reči: price za decu narodne price macak i petao