NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Biberce

Bio jednom jedan mali decak, mali kao biberovo zrno....ali je imao veliko i pravedno srce

Biberce

<p>

Bila žena nerotkinja, pa molila&nbsp;Boga da joj da da rodi, makar bilo dete kao biberovo zrno. Bog joj dade po želji, te rodi mu&scaron;ko dete kao biberovo zrno. Iz po&#269;etka u radosti nije marila &scaron;to je toli&scaron;no dete rodila, ali posle do&#273;e joj na žao gledaju&#263;i drugu decu koja su se s njezinim rodila gde narasto&scaron;e na ženidbu i udadbu, a njezino ostalo kao biberovo zrno. Onda okrene u pla&#269; i jauk svaki dan. Jedan put do&#273;e joj u san neko i kaže da ne pla&#269;e vi&scaron;e, bi&#263;e njen sin veliki kao jablan. Iza toga sna ostane vesela, ali ne zadugo, jer malo po tom do&#273;e joj sin i re&#269;e da mora i&#263;i kud mu je u snu re&#269;eno; i tako on ode a mati ostane pla&#269;u&#263;i.</p>

<p>

I&scaron;av&scaron;i on zadugo do&#273;e u jedan carski dvor pa u&#273;e u ba&scaron;&#269;u, kad tamo &ndash; carska k&#263;i sedi pod jednim drvetom i pla&#269;e. On joj nazove pomoz Bog i zapita je, za &scaron;to pla&#269;e, a ona mu odgovori da je to drvo pod kojim se&#273;a&scaron;e, rodilo tri zlatne jabuke, da joj je otac zapovedio da &#269;uva, ali do&#273;e ala ispod zemlje te za tri jutra odnese sve tri jabuke jednu po jednu, te sad nesme ocu da kaže, a otac sazvao sutra silne goste da im pokaže &scaron;ta mu je Bog dao. On joj kaže da u&#263;uti, on &#263;e joj sve tri jabuke od ale doneti, samo da mu da dve svoje sluge da idu s njim. Po tom on kupi jednu ovcu i zaklav&scaron;i je sva &#269;etiri &#269;erega metne u torbu a ostalo baci pa ponesav&scaron;i i jedno uže ode sa slugama iza grada na jezero, i onde digne jedan kamen pa re&#269;e slugama, da ga na užetu spuste dole, pa kad zadrma uže, da ga vuku gore. Tako ga sluge spuste, kad tamo &ndash; lepa ba&scaron;&#269;a i ku&#263;a, kad u&#273;e u ku&#263;u, a to ala sedi kod vatre i u velikom kazanu ne&scaron;to vari. Ala kako ga ugleda, sko&#269;i nanj, a on joj brže baci jedan &#269;ereg mesa; dok se ona sagnu i uze meso, on ukrade jednu jabuku; ala opet na njega nasrne, a on joj baci drugi &#269;ereg pa uzme i drugu jabuku, kad ala onaj &#269;ereg proguta, ona opet na njega nasrne, a on joj baci tre&#263;i pa uzme i tre&#263;u jabuku; kad ala &#269;etvrtom na njega nasrnu, on joj baci i &#269;etvrti &#269;ereg, pa bježi natrag, i tek da se uhvati za uže, a ala ispadne na polje, a on brže odse&#269;e od svoje noge mesa pa joj baci i zadrma za uže, te ga izvuku gore. Potom preda carskoj k&#263;eri jabuke pa ode.</p>

<p>

Malo vreme zatim pro&#273;e, a ala po&#269;ne svaki dan gore izlaziti, te je svaki dan jela po jednu devojku koju su joj morali iz grada slati redom, tako do&#273;e red i na carevu k&#263;er, koja je bila ispro&scaron;ena. Otac i mati i sva gospoda isprate je do jezera, i onde izgrliv&scaron;i se s njom i izljubiv&scaron;i otac i mati vrate se kukaju&#263;i, a ona ostane sama da &#269;eka alu. &#268;ekaju&#263;i tako stane se moliti Bogu, da joj po&scaron;lje Biber&#269;e, koje joj jabuke od ale donelo, da je sad izbavi.</p>

<p>

U tom Biber&#269;e do&#273;e u grad, a grad sav u crno zavijen. Kad on zapita &scaron;to je, i oni mu kažu, on brže na jezero i na&#273;e carevu k&#263;er gde sedi i pla&#269;e, pa je zapita, ho&#263;e li po&#263;i za njega, ako je od ale izbavi. Ona re&#269;e: &quot;Ho&#263;u, ali ti me ne može&scaron; izbaviti; jedan je samo koji bi mogao, ali toga nema.&quot; &quot;A koji je taj?&quot; zapita on, a ona odgovori: &quot;Istina da je mali kao biberovo zrno, al&#39; on bi mene izbavio.&quot; Biber&#269;e se nasmeje i re&#269;e joj da je Biber&#269;e sad veliki momak, i da je do&scaron;ao da je izbavi. Ona se za&#269;udi i kad vidi prsten &scaron;to mu je dala onda kad joj je doneo jabuke, osvedo&#269;i se da je on ba&scaron;. Onda joj on kaže da ga malo pobi&scaron;te, i ako zaspi da ga probudi, kad se jezero zadrma. On legne njoj na krilo i ona ga po&#269;ne biskati, te on zaspi, kad u jedan put jezero se zanjiha, a ona po&#269;ne plakati, i suza kane njemu na obraz, a on se trgne, uzme ma&#269; i stane da &#269;eka alu. U tom eto ti ale sa devet glava, on je do&#269;eka i odse&#269;e joj jednu glavu, a ala juri&scaron; na njega, a on joj odse&#269;e i drugu, i tako svih devet. Po tom zai&scaron;te od devojke maramu pa povadi svih jezika devet i veže u maramu, a devojci kaže da nikom ne kazuje ko je je izbavio, on &#263;e ve&#263; do&#263;i kad bude vreme, pa onda ode. Kad i devojka po&#273;e ku&#263;i, srete je njen mladoženja i kaže joj: ako ne &#263;e kazati da je je on izbavio, da &#263;e je ubiti, pa joj je sve jedno. Ona se razmisli, i opominju&#263;i se &scaron;ta joj je Biber&#269;e kazalo, da &#263;e do&#263;i kad bude vreme, obe&#263;a da &#263;e kazati da je je on izbavio.</p>

<p>

Mladoženja se vrati te ponese za svedo&#269;anstvo svih devet ose&#269;eni glava. Kad ona do&#273;e s njim svome ocu i materi, nije se moglo znati koga ve&#263;ma grle i ljube, nju ili njega, i naume, odmah da ih ven&#269;aju, ali se ona na&#269;ini bolesna. Kad pro&#273;a nekoliko dana, eto ti Biber&#269;eta, i kaže da je on izbavio devojku. Sad car kome &#263;e da veruje? Devojka ne sme da kaže, onaj preti da &#263;e je ubiti; te car naredi da im sud sudi. Kad izi&#273;u na sud, sud re&#269;e: ko ima svedo&#269;anstvo, onoga je devojka. Kad onaj iznese glave a ovaj jezike, opet sud ne zna, kome &#263;e da veruje, jer onaj kaže da nije glave odmah posekao nego potr&#269;ao s devojkom k ocu, a kad ovaj iznese devoja&#269;ku maramu, on kaže da je devojka maramu od straha izgubila. Onda car re&#269;e, da u jutru idu oba u crkvu na molitvu, tamo &#263;e biti i devojka, pa ko pre do&#273;e, njegova je. Biber&#269;e nije htelo i&#263;i, dok ne zazvoni, a onaj se digne u pono&#263;i, ali &#269;im kora&#269;i u crkvu, provali se pod njim zemlja i sav se ise&#269;e na noževe. Onda devojka upali sve&#263;u i sedne kod jame da &#269;eka su&#273;enoga. Kad udari zvono, eto ti Biber&#269;eta. Onda car vidi ko je prav, i ven&#269;a svoju k&#263;er za Biber&#269;e. Po tom Biber&#269;e ode svojoj materi da vidi da je on veliki.</p>Podeli na Facebook-u

objavljen: 2013-07-25

pregleda:

ključne reči: biberce ala azdaja srpske narodne pripovetka bajke za laku noc