NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Cardak ni na nebu ni na zemlji

Jedna od najpoznatijih i najzagonetnijih narodnih bajki, koja opisuje tezak put carevica do jednog cardaka, gde zivi strasni zmaj koji je oteo njihovu sestru...

Cardak ni na nebu ni na zemlji

<p>

Bio jedan car, pa imao tri sina i jednu k&#263;er, koju je u kavezu hranio i &#269;uvao kao o&#269;i u glavi. Kad devojka odraste, jedno ve&#269;e zamoli oca da joj dopusti da izi&#273;e s bra&#263;om malo pred dvor u &scaron;etnju, i otac joj dopusti. Ali tek &scaron;to izi&#273;e pred dvor, u jedan mah doleti iz neba zmaj, &scaron;&#269;epa devojku izme&#273;u bra&#263;e i odnese je u oblake. Bra&#263;a otr&#269;e brže bolje, k ocu i kažu mu &scaron;ta je bilo, i reknu da bi oni radi svoju sestru potražiti. Otac im dopusti da idu da je traže, i da im svakome po konja i ostalo &scaron;to treba zaput, i tako oni otidu.</p>

<p>

Po dugome putovanju nai&#273;u na jedan &#269;ardak, koji niti je na nebu ni na zemlji. Do&scaron;av&scaron;i onde, pomisle da ne&#263;e u onome &#269;ardaku biti njihova sestra, pa se odmah stanu dogovarati kako bi se u nj popeli, i posle dugog promi&scaron;ljavanja i dogovora, dogovore se da jedan od njih svoga konja zakolje, i od kože konjske da okroje oputu, pa pritvrdiv&scaron;i jedan kraj od nje za strelu,da puste odozdo strelu iz luka da se dobro za &#269;ardak prihvati, kako bi se uz nju peti mogli.</p>

<p>

Mla&#273;a dva brata reknu najstarijemu da on svoga konja zakolje, ali on ne htede, pa ni srednji ne htedne,onda najmla&#273;i zakolje svoga, od kože njegove okroji oputu, jedan kraj od nje veže za strelu, pak je pusti iz luka u &#269;ardak. Kad do&#273;e da se penje uz oputu, opet najstariji i srednji ne htednu se peti, nego se popne najmla&#273;i.</p>

<p>

Popev&scaron;i se gore, stane i&#263;i iz jedne sobe u drugu, i tako nai&#273;e na jednu sobu u kojoj vidi svoju sestru gdje sedi a zmaj joj metnuo glavu na krilo pa spava a ona ga bi&scaron;te. Ona, kad vidi brata svojega, upla&scaron;i se i po&#269;ne ga tiho moliti da beži dok se nije zmaj probudio, ali on ne htedne, ve&#263; uzme buzdovan, pa razmahne njime i udari zmaja u glavu, a zmaj iza sna ma&scaron;i se rukom na ono mesto gdje ga je on udario, pa re&#269;e devojci: &quot;Ba&scaron; ovdje me ne&scaron;to ujede&quot;. Kad on to rekne, a carev ga sin jo&scaron; jednom udari u glavu, a zmaj opet re&#269;e devojci: &quot;Opet me ne&scaron;to ovdje ujede.&quot;</p>

<p>

Kad on i tre&#263;i put zamahne da ga udari, onda mu sestra rukom pokaže da ga udari u život, i on ga udari onamo, i kako ga udari, zmaj ostane namestu mrtav, a careva ga k&#263;i sturi skrila, pa pritr&#269;i bratu svome, te se s njime poljubi, pa onda, uzev&scaron;i ga za ruku, stane ga voditi kroz sve sobe. Najpre ga uvede u jednu sobu u kojoj je bio jedan vran konj za jaslima privezan s cijelijem takumom od &#269;istoga srebra. Potom ga odvede u drugu sobu u kojoj je za jaslima stajao beli konj s takumom od suhoga zlata. Najposle ga odvede i u tre&#263;u sobu gde je za jaslima bio kulatast konj i na njemu takum dragim kamenjem iski&#263;en. Kad pro&#273;e te sobe, onda ga sestra odvede u jednu sobu u kojoj je devojka jedna sedila za zlatnim &#273;er&#273;efom i zlatnom žicom vezla. Iz te sobe odvede ga u drugu u kojoj je druga devojka zlatne žice ispredala. A najposle uvede ga u jednu sobu u kojoj je tre&#263;a devojka biser nizala, i pred njom na zlatnoj tepsiji od zlata kvo&#269;ka s pili&#263;ima biser kljucala.</p>

<p>

Sve ovo obi&scaron;av&scaron;i i videv&scaron;i, vrati se natrag u onu sobu gdje je zmaj mrtav ležao, pa ga izvu&#269;e napolje i baci na zemlju, a bra&#263;a, kad ga vide, umalo ih groznica ne uhvati. Potom najmla&#273;i brat spusti najpre sestru svoju bra&#263;i, pa onda sve tri devojke svaku s njezinijem radom, jednu za drugom; spu&scaron;taju&#263;i devojke bra&#263;i, svaku je namjenjivao &#269;ija &#263;e koja biti, a kad spusti tre&#263;u, i to onu s kvo&#269;kom i pili&#263;ima, on nju za sebe nameni. Bra&#263;a njegova, zavide&#263;i mu &scaron;to je on bio junak te je sestru na&scaron;ao i izbavio, preseku oputu da on ne bi mogao si&#263;i, pa onda na&#273;u u polju jedno &#269;oban&#269;e kod ovaca, i preobuku ga imjesto brata svoga ocu povedu, a sestri svojoj i devojkama o&scaron;tro zaprete da nikome ne kazuju &scaron;ta su oni u&#269;inili.</p>

<p>

Posle nekoga vremena dozna najmla&#273;i brat na &#269;ardaku da se bra&#263;a, njegova i ono &#269;oban&#269;e onim devojkama žene. Onaj isti dan u koji se najstariji brat ven&#269;avao, on uzja&scaron;e na vranca, pa, ba&scaron; kada su svatovi iz crkve izlazili, doleti me&#273;u njih, te svoga brata, mladoženju, udari malo buzdovanom u le&#273;a, da se odmah s konja premetnuo, pa onda odleti opet natrag u &#269;ardak. Kad dozna da mu se srednji brat ženi, a on, u ono isto vreme kad su svatovi iz crkve i&scaron;li, doleti na &#273;ogatu, te i srednjega brata onako udari, da se odmah s konja premetnuo,pa izme&#273;u svatova opet odleti. Naposletku, doznav&scaron;i da se &#269;oban&#269;e njegovom devojkom ženi, uzja&scaron;e na kula&scaron;a, i doleti u svatove ba&scaron; kad su iz crkve izlazili, te mladoženju buzdovanom udari u glavu, da je namestu mrtav pao, a svatovi onda &#273;ipe da ga uhvate, ali on ne htedne ni bežati, nego ostane me&#273;u njima, pa se pokaže da je on najmla&#273;i carev sin a ne ono &#269;oban&#269;e, i da su ga bra&#263;a iz zavisti ostavila na onome &#269;ardaku u komeje on sestru na&scaron;ao i zmaja ubio, a to sve zasvedo&#269;i i sestra i one devojke.</p>

<p>

Kad car to &#269;uje, on se naljuti na svoja dva starija sina i otera ih odmah od sebe, a njega oženi devojkom koju je sebi izabrao i ostavi ga nakon sebe da caruje.</p>Podeli na Facebook-u

objavljen: 2013-07-26

pregleda:

ključne reči: srpske narodne bajke cardak zmaj azdaja