NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Djevojka cara nadmudrila

Devojka sa sela je prinuđena da se uda za cara kako bi isplatila očev dug. Ali, postavlja mu i uslov - kada mu bude dosadila, dozvoliće joj da, odlazeći sa dvora, ponese jednu stvar, ono što joj je najmilije. Kada se to zaista i dogodi, ona odnosi upravo mladog cara.

Djevojka cara nadmudrila

<p>

Jedan siromah življa&scaron;e u jednoj pe&#263;ini i nema&scaron;e ni&scaron;ta do jednu &scaron;&#263;er, koja bija&scaron;e mnogo mudra i i&#273;a&scaron;e svuda u pro&scaron;nju, pa i oca svoga u&#269;a&scaron;e kako &#263;e prositi i pametno govoriti. Do&#273;e jednom siromah k caru da mu &scaron;togo&#273; udijeli; car ga upita okle je i ko ga je nau&#269;io mudro govoriti. Ovaj mu odgovori okle je i kako ga je &scaron;&#263;er nau&#269;ila. ,.A &scaron;&#263;er tvoja od koga se nau&#269;ila?&quot; upita car, a siromah odgovori: &quot;Bog je nju umudrio i na&scaron;a jadna siroma&scaron;tina.&quot; Tada mu car dade trideset jaja i re&#269;e mu: &quot;Ponesi ovo tvojoj &scaron;&#263;eri i reci joj neka mi iz tijeh jaja izleže pilad, pak &#263;u je dobro darovati, ako li pak ne izleže, ho&#263;u te staviti na muke.&quot; Siromah otide pla&#269;u&#263;i u pe&#263;inu i kaže sve &scaron;&#263;eri. Ona pozna da su jaja varena, i re&#269;e ocu da po&#273;e po&#269;inuti a da &#263;e se ona za sve brinuti. Otac je poslu&scaron;a i otide spavati, a ona dohvati pinjatu i nastavi na vatru punu vode i boba, ia kad svari bob, zovne ujutro oca i re&#269;e mu da uzme ralo i volove pak da ide orati pokraj puta kuda &#263;e pasati car, i re&#269;e mu: &quot;Kad vidi&scaron; cara, uzmi bob pak sij, i vi&#269;i: &quot;&quot;haj volovi, pomozi Bože da rodi vareni bob.&quot;&quot; Kad te car zapita kako može roditi vareni bob, a ti reci: kao i iz varenijeh jaja izle&#263;i se pilad.&quot; Siromah poslu&scaron;a &scaron;&#263;er pa otide te stane orati; kad ugleda cara &#273;e ide, on stane vikati: &quot;Haj volovi, pomozi Bože da rodi vareni bob.&quot; &#268;uv&scaron;i car ove rije&#269;i, stane na putu i re&#269;e siromahu: &quot;Siroma&scaron;e, kako može roditi vareni bob?&quot; A on mu odgovori: &quot;&#268;estati pare, kao i iz varenijeh jaja izle&#263;i se pilad.&quot; Stavi se car odmah da ga je &scaron;&#263;er nau&#269;ila, pa zapovjedi slugama te ga uhvate i dovedu predanj, pa mu onda pruži povjesmo lana govore&#263;i: &quot;Uzmi to, i od toga ima&scaron; u&#269;initi guminu i jedra sva &scaron;to je od potrebe za jedan brod; ako li ne, izgubi&#263;e&scaron; glavu.&quot; Ovi siromah s velikijem strahom uzme povjesmo i pla&#269;u&#263;i otide doma i kaže sve svojoj &scaron;&#263;eri. &Scaron;&#263;er ga po&scaron;lje da spava obe&#263;avaju&#263;i da &#263;e ona sve to u&#269;initi. Sjutradan uzme mali komad drveta, pak probudi oca i re&#269;e mu: &quot;Na ti ovo drvo i ponesi ga caru neka mi od njega napravi ku&#273;elju i vreteno i stative i ostalo &scaron;to trebuje, pak &#263;u ja njemu napraviti sve &scaron;to nare&#273;uje.&quot; Siromah poslu&scaron;a &scaron;&#263;er i iskaže caru sve kao &scaron;to ga je ona nau&#269;ila. Car &#269;uv&scaron;i ovo za&#269;udi se i stane misliti &scaron;ta &#263;e &#269;initi, pa onda dohvati jednu malu &#269;a&scaron;icu i re&#269;e mu: &quot;Uzmi ovu &#269;a&scaron;icu i ponesi tvojoj &scaron;&#263;eri neka mi njom preseka more da ostane polje.&quot; Siromah poslu&scaron;a i pla&#269;u&#263;i ponese &scaron;&#263;eri onu &#269;a&scaron;icu i kaže joj sve &scaron;to je car rekao. &#272;evojka mu re&#269;e da ostavi do sjutra i da &#263;e ona sve u&#269;initi A sjutradan zovne oca i da mu litru stupe i re&#269;e &quot;Ponesi ovo caru i reci mu neka ovijem zatisne sve izvore i sva jezera, pak &#263;u ja presekati more.&quot; Siromah otide i ovako caru re&#269;e. Car vide&#263;i da je &#273;evojka mnogo mudrija od njega, zapovjedi mu da je dovede pred njega; a kad je dovede i oboje se poklone pred njim, onda je car zapita: &quot;Pogodi, &#273;evojko, &scaron;ta se može najdalje &#269;uti?&quot; &#272;evojka odgovori &quot;&#268;estiti care, najdalje se može &#269;uti grom i laž.&quot; Tada se car dohvati za bradu i obrnuv&scaron;i se svojoj gospodin zapita ih: &quot;Pogodite koliko valja moja brada?&quot; Kad jedni stanu govoriti ovoliko drugi onoliko, onda &#273;evojka odgovori svijema da nijesu pogodili, pak re&#269;e: &quot;Careva brada valja koliko tri ki&scaron;e ljetne.&quot; Car se za&#269;udi pa re&#269;e: &quot;&#272;evojka je najbolje pogodila.&quot; Pa je onda zapita ho&#263;e li biti njegova žena, i da druk&#269;ije ne može biti nego tako. &#272;evojka se pokloni i re&#269;e: &quot;&#268;estiti care! kako ti ho&#263;e&scaron; neka bude, samo molim da mi napi&scaron;e&scaron; na karti svojom rukom, ako bi se kad go&#273; na me rasrdio i mene od sebe o&#263;erao, da sam gospo&#273;a uzeti iz tvoga dvora ono &scaron;to mi je najmilije.&quot; Car joj ovo odobri i potpi&scaron;e. Po&scaron;to pasa nekoliko vremena, car se na nju ražljuti i re&#269;e joj: &quot;Ne&#263;u te vi&scaron;e za ženu, nego hajde iz moga dvora kud zna&scaron;.&quot; Carica mu odgovori: &quot;Svijetli care, poslu&scaron;a&#263;u, samo me pusti da preno&#263;im a sjutra &#263;u po&#263;i.&quot; Car joj dopusti da preno&#263;i, onda carica kad su bili pri ve&#269;eri pomije&scaron;a mu u vino rakiju i neka mirisna bilja, i nude&#263;i ga da pije govora&scaron;e mu: &quot;Pij care veselo, jer &#263;emo se sjutra rastati, i vjeruj mi da &#263;u biti veselija nego kad sam se s tobom sastala.&quot; Car se opjani i zaspi, a carica spravi karocu i ponese cara u kamenu pe&#263;inu. Kad se car u pe&#263;ini probudi i vidi &#273;e je, povi&#269;e: &quot;Ko me ov&#273;e donese?&quot; A carica mu odgovori: &quot;Ja sam te donijela.&quot; Car je upita: &quot;Za &scaron;to si ti to od mene u&#269;inila? da li ti nijesam rekao da vi&scaron;e nijesi moja žena?&quot; Onda mu ona izvadiv&scaron;i onu kartu re&#269;e: &quot;Istina je, &#269;estiti care, da si mi to kazao, ali pogledaj &scaron;to si na ovoj karti potpisao: &scaron;to mi bude najmilije u tvojemu domu da ponesem sobom kad od tebe po&#273;em.&quot; Car vide&#263;i to, poljubi je i povrate se opet u carski dvor.</p>Podeli na Facebook-u

objavljen: 2013-08-01

pregleda:

ključne reči: car devojka srpske narodne price bajke