NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

U cara Trojana kozje usi

Prica o jednom caru po imenu Trojan koji je imao kozje uši i nije dozvoljavao svojim podanicima da o tome pricaju. Ali istina se ne moze sakriti...

U cara Trojana kozje usi

<p>

Bio jedan car koji se zvao Trojan. U toga cara bile su u&scaron;i kozje pa je redom zvao berbere da ga briju; ali kako je koji i&scaron;ao nije se natrag vra&#263;ao, jer kako bi ga koji obrijao, car Trojan bi ga zapitao &scaron;ta je video na njemu, a berberin bi odgovorio da je video kozje u&scaron;i, onda bi ga car odmah posekao. Tako do&#273;e red na jednog berberina, ali se ovaj u&#269;ini bolestan pa po&scaron;lje svog momka. Kad ovaj izi&#273;e pred cara, zapita ga car &scaron;to nije majstor do&scaron;ao, a on odgovori da je bolestan. Onda car Trojan sede te ga momak obrije. Momak briju&#263;i cara opazi da su u njega kozje u&scaron;i, ali kad ga Trojan zapita &scaron;ta je u njega video, on odgovori da nije video ni&scaron;ta. Onda mu car da dvanaest dukata i re&#269;e mu da od sad uvek dolazi on da ga brije. Kad momak otide ku&#263;i, zapita ga majstor kako je u cara, a on mu odgovori da je dobro i da mu ja car kazao da ga svagda on brije i pokaže mu dvanaest dukata &scaron;to je od cara dobio, ali mu ne kaže da je u cara video kozje u&scaron;i. Od to doba ovaj je momak jednako i&scaron;ao i Trojana brijao, i za svako brijanje dobijao po dvanaest dukata, i nije nikome kazivao da car ima kozje u&scaron;i. Ali ga najposle stane mu&#269;iti i gristi gde ne sme nikome da kaže, te se po&#269;ne gubiti i venuti. Majstor to opazi pa ga stane pitati &scaron;ta mu je, a on mu na mnogo zapitkivanje najposle odgovori da ima ne&scaron;to na srcu, ali ne sme nikome kazati, &#39;&#39;a da mi je &ndash; veli &ndash; da komegod kažem, odmah bi mi odlaknulo.&#39;&#39;</p>

<p>

Onda mu majstor re&#269;e:</p>

<p>

- Kaži meni, ja ne&#263;u nikome kazati: ako li se boji&scaron; meni kazati, a ti idi duhovniku, pa kaži njemu; ako li ne&#263;e&scaron; ni njemu, a ti iza&#273;i u polje iza grada, pa iskopaj jamu te zavuci glavu u nju, pa tri puta zemlji kaži &scaron;ta zna&scaron;, pa onda opet jamu zatrpaj.</p>

<p>

Momak izabere ovo tre&#263;e: otide iza grada u polje, pa iskopa jamu, te u nju zavu&#269;e glavu i u tri puta rekne:</p>

<p>

- U cara Trojana kozje u&scaron;i!</p>

<p>

Pa onda zagrne zemlju, i tako se smiri i otide ku&#263;i.</p>

<p>

Kad posle toga pro&#273;e neko vreme, ali iz one jame nikla zova, i tri pruta narasla lepa i prava kao sve&#263;a. &#268;oban&#269;ad kad na&#273;u zovu, odseku jedan prut i od njega na&#269;ine sviralu, ali kad po&#269;nu svirati, svirala izdaje glas:</p>

<p>

- U cara Trojana kozje u&scaron;i!</p>

<p>

To se odmah razglasi po svemu gradu, a najposle i car Trojan sam sobom &#269;uje kako deca sviraju:</p>

<p>

- U cara Trojana kozje u&scaron;i!</p>

<p>

&#268;uv&scaron;i to car Trojan odmah dozove onoga berberskoga momka, pa ga zapita:</p>

<p>

- More, &scaron;ta si ti oglasio narodu za mene?</p>

<p>

A on se siromah stade pravdati da nije nikome ni&scaron;ta kazao, ali da je video &scaron;ta on ima. Onda car istrgne sablju da ga pose&#269;e, a on se prepadne pa sve po redu iskaže, kako se zemlji ispovedao, pa kako je sad na onome mestu narasla zova, od koje svaka svirala izdaje onaki glas. Onda car sedne s njim na kola, i po&#273;e na ono mesto da vidi je li istina, kad tamo, ali jo&scaron; samo jedan prut na&#273;u. Car Trojan naredi da se na&#269;ini svirala od onoga pruta da vidi kako &#263;e svirati. Kad oni na&#269;ine sviralu i po&#269;nu svirati, a svirka izdaje glas:</p>

<p>

- U cara Trojana kozje u&scaron;i!</p>

<p>

Onda se car Trojan uveri da se na zemlji ni&scaron;ta ne može sakriti, pa onome berberinu oprosti život, i posle dopusti da svaki može dolaziti da ga brije.</p>Podeli na Facebook-u

objavljen: 2013-07-31

pregleda:

ključne reči: car car trojan poucne price bajke za decu narodne legende